Find Posts By Topic

High Tide Alert: January 23-25 (English, Español, ភាសាខ្មែរ , Tiếng Việt)

High tides and wet weather increase the risk of flooding and sewer backups in South Park. King Tides (very high tides) are expected next week, Monday through Wednesday morning. The City of Seattle will be on the ground monitoring the situation.

High Tide Alert. High tides expected January 23-25. Flooding is possible.

High tides and wet weather increase the risk of flooding and sewer backups in South Park. Please prepare for the King Tides (very high tides) that are expected next week.

 • Monday, January 23, 6:46 AM
 • Tuesday, January 24, 7:22 AM
 • Wednesday, January 25, 7:57 AM

The City of Seattle will be on the ground monitoring the situation.

Learn more about recent flooding in South Park: www.seattle.gov/south-park-flooding  

For emergencies, always call 911. For urgent flooding, sewer backups or overflows call the SPU 24/7 Operations Response Center at (206) 386-1800.


Español

Alerta de marea alta. Las mareas altas se pronostican del 23 al 25 de enero. Las inundaciones son posibles.

Las mareas altas y el clima húmedo aumentan el riesgo de inundaciones y desbordamientos de alcantarillado en South Park. Prepárese para las mareas altas que se esperan la próxima semana.

 • Lunes, 23 de enero a las 6:46 de la manana
 • Martes, 24 de enero a las 7:22 de la manana
 • Miercoles, 25 de enero a las 7:57 de la manana

La Ciudad de Seattle estara presente monitoreando la situacion. Para mas información, vaya a www.seattle.gov/south-park-flooding 

Si necesita ayuda para emergencias, llame al 911. Para inundaciones de emergencias o alcantarillas tapadas llame al Centro de Operaciones de SPU al 206-386-1800 que atiende las 24 horas y siete dias de la semana.

Escucha este mensaje:


ភាសាខ្មែរ

ដំណឹងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំនោរទឹកឡើងខ្ពស់
រំពឹងទុកថានឹងមានជំនោរទឹកឡើងខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ក្នុងខែមករានេះ។
ទឹកជំនន់អាចកើតឡើងបាន។

ទឹកជំនោរឡើងខ្ពស់និងអាកាសធាតុសើមជោគជាំ វានឹងបង្កើនហានិភ័យជាទឹកជំនន់ ហើយនឹងធ្វើឲ្យលូទឹកស្អុយស្ទះហូរហៀរ ក្នុងសហគមន៍សៅផាក (South Park)។ សូមរៀបចំសម្រាប់ទឹកជំនោរឡើងខ្ពស់ដែលអាចមកដល់អាទិត្យខាងមុខនេះ។

 • ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២៣ ខែ មករា ម៉ោង ៦:៤៦ ព្រឹក
 • ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៤ ខែ មករា ម៉ោង ៧:២២ ព្រឹក
 • ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ ខែ មករា ម៉ោង ៧:៥៧ ព្រឹក

រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអាថុលនឹងចុះទៅទីតាំងដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានការណ៍។

ពត៌មានបន្ថែម៖

 • អំពីរបៀបរៀបចំសម្រាប់ភាពអាសន្ន៖ www.seattle.gov/emergency-management
 • អំពីទឹកជំនន់ថ្មីៗនៅសៅផាក (South Park)៖ www.seattle.gov/south-park-flooding

តម្រូវការជួយ៖

 • សម្រាប់ភាពអាសន្ន សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ ៩១១។
 • សម្រាប់ទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ លូស្ទះឬហូរហៀរ សូមទាក់ទង SPU ទូរស័ព្ទលេខ (២០៦) ៣៨៦-១៨០០ បើក​ ២៤ ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ។

Tiếng Việt

Cảnh báo thủy triều lên cao. Thủy triều lên cao dự kiến từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 1. Lũ lụt là có thể.

Thủy triều lên cao và thời tiết ẩm ướt làm tăng nguy cơ lũ lụt kể cả những cống rãnh dự phòng ở South Park. Hãy chuẩn bị cho King Tides (thủy triều lên rất cao) dự kiến vào tuần tới.

 • Thứ hai, ngày 23 tháng 1, 6:46 sáng
 • Thứ ba, ngày 24 tháng 1, 7:22 sáng
 • Thứ tư, ngày 25 tháng 1, 7:57 sáng

Nhân viên Thành phố Seattle sẽ có mặt tại hiện trường để theo dõi tình hình.

Tìm hiểu thêm:

 • Về chuẩn bị khẩn cấp: www.seattle.gov/emergency-management
 • Về lũ lụt vừa qua ở South Park: www.seattle.gov/south-park-flooding

Đối với các trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng liên lạc 911. Đối với lũ lụt khẩn cấp, dự phòng cống hoặc tràn nước, hãy gọi cho Trung tâm Ứng phó Hoạt động SPU 24/7 theo số (206) 386-1800.

Nghe tin nhắn này: